MIXED TENSES – BOOST YOUR SPEAKING offline/online 43 slajdy

Hello! Ostatnio w komentarzach pisaliście, że kilka zadań na ‚mixed tenses’ ułatwiłoby Wam życie. Mi także. Stworzyłam 3 ćwiczenia, które Wasi uczniowie pokochają i które wymuszą praktyczne użycie wszystkich czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w mówieniu. 1 ćwiczenie to ‚pictures’ – tak, opis obrazka, ale przy użyciu wszystkich ‚time expressions’ i ‚adverbs of frequency’ m.in. lately, for ages, by the time…, in 5 days, soon, hardly ever, the day after tomorrow.

2 ćwiczenie to ‚speaking cards’ Uczniowie losują kartę, uzupełniają luki w odpowiednim czasie, następnie odpowiadają na pytanie nawiązujące do zdania.

Przykładowe karty:

3 ćwiczenie to ‚make a sentence’. Jeśli robicie je stacjonarnie fajnie mieć trzy kubeczki i podpisać je odpowiednio ‚nouns’, ‚verbs’ i ‚adjectives’ – drukujecie moje słówka lub wrzucacie swoje do odpowiednich kubeczków. Następnie uczniowie losują kartę i po jednym słowie z każdego kubeczka. Kolejny krok to zbudowanie zdania we właściwym czasie przy użyciu wylosowanych słówek. Sprawdzi się jako praca całą klasą na głos, w grupach, w parach. Co Wam w duszy gra.

Chcecie zestaw? Jak zawsze czekam na komentarze. Napisz na http://www.facebook.com/klaudynastrzepka swój patent na czasy teraźniejsze, przyszłe lub przeszłe. Wspierajmy się dzieląc się pomysłami!

Take care!

Reklama

Present Perfect Simple & Present Perfect Continuous SPEAKING – 4 zadania na mówienie do pobrania

Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z serią zadań, które pomogą Waszym uczniom poćwiczyć czasy Present Perfect: Simple i Continuous. Zadania sprawdzą się na poziomach B1 / B1 + / B2.

Zadanie pierwsze to uzupełnianie pytań w czasie Present Perfect Continuous. Zadaniem ucznia jest wstawienie odpowiedniej formy z -ing. Jeśli uczniowie pracują w parach zadają sobie pytania i następnie na nie odpowiadają.

Zadanie drugie to „I’ve been busy …” Jedna osoba z pary zadaje pytanie: What have you been doing? Druga ciągnie kartę i odpowiada na podstawie obrazka: I’ve been busy washing my car.


Zadanie trzecie to dyskusja w parach i odpowiadanie na pytania w czasie Present Perfect Continuous.

Ostatnie t.j. czwarte zadanie to połączenie czasów Perfect. Uczeń losuje kartę i następnie buduje zdanie na podstawie informacji oraz obrazka np. I am a teacher. I have checked thousands of tests so far. I’ve been teaching for 10 years.

Jeśli masz ochotę na ten zestaw daj znać w komentarzu na http://www.facebook.com/klaudynastrzepka jak inaczej wykorzystałbyś moje karty.

Take care!

Present Perfect Continuous – ZGADNIJ, CO ROBIŁEM! – gra na mówienie

Cześć! Późną nocą przychodzę do Was z grą, którą przygotowałam na zajęcia w moich grupach B2/B2 + i chętnie się nią dzielę. Wiemy, że gramatyka wchodzi najlepiej do głowy, gdy przemycamy ją w zadaniach wymagających większej kreatywności – ta myśl zawsze jest moją inspiracją.

Opcja 1 Uczniowie pracują w parach i pokazują sobie nawzajem pierwszą stronę naszej karty np. „I’m really tired”. Druga osoba zadając pytania o przeszłość, próbuje domyślić się, co doprowadziło do takiego samopoczucia: Where did you go? Were you working? itp. Jej zadaniem jest odgadnąć zdanie w czasie Present Perfect Continuous (I’ve been learning all day long), które nie widzi w trakcie gry.

Opcja 2 Miming. Jeden uczeń swoim zachowaniem próbuje zobrazować to, co ukryło się po stronie karty t.j. „I’ve been learning all day long”, drugi uczeń widząc tylko ”I’m really tired” próbuje odgadnąć zdanie w Perfekcie.

Jak ćwiczysz Present Perfect Continuous? Podrzuć mi swój nieprzeciętny sposób w komentarzu.

Następnie, pobierz grę klikając w obrazek poniżej.